061014*

posted on 06 Oct 2014 21:34 by miiint
.
.
.
 
แด่ ใครบางคน คนนั้น
ที่ทำให้ฉันรู้จักคำว่า ความสุข ทุกประการ
ที่ Antoine de Saint-Exupéry ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือ
 
เพียงใช้ช่วงเวลาไม่กี่วินาที ที่ได้อยู่ข้างกัน
 
.
.
 
 
.
.
 
soundtrack of เชียงคาน ทริป  *:)
 
.
.
.

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot!

#1 By BPPBPP8 on 2014-10-06 21:56