050914*

posted on 05 Sep 2014 23:00 by miiint
สำหรับมินท์...
การเดินทางที่ดี คือ การกลับมาพร้อมกับตัวเองแบบอัพเลเวล
 
วันนี้ ... มินท์ได้รับการเดินทางที่ดี :)
 
 
มินท์คงทำงานตาม requirement แบบตัวอักษรมานานเกินไป
จนทำให้มินท์ลืมไปว่า คนเรามันมี emotion ที่แปลความได้หลากหลาย
ไม่ได้เป็นเพียง straightforward แบบที่เห็นเป็นตัวอักษร
 
... มินท์ลืมจุดนั้นไปจริง ๆ ...
 
จนทำให้การคิดละเอียดอ่อน กลายไปเป็นการคิดเล็กคิดน้อย
จนทำให้การใส่ใจคนอื่นในมุมหนึ่ง กลายเป็นละเลยความรู้สึกในอีกหลายจุด
จนทำให้ความหวังดีพยายามจะเข้าใจ กลายเป็นการล้ำเส้นซึ่งกันและกัน
จนทำให้ลืมไปว่าการไปถึงเป้าหมาย มันมีอีกหลายวิธีแบบที่ได้ประโยชน์กว่าทางตรง
 
 
ความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ และมีหลายมุมให้ได้เรียนรู้
 
คนสองคนที่จะอยู่กันไปตลอดชีวิต แค่ความรัก มันไม่พอหรอก
มันต้องอยู่บนรากฐานของความเข้าใจ และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
ซึ่งมีผลมาจากการเปิดใจพูดคุยกันถึงความรู้สึกที่แท้จริง
 
 
.
.
.
 
ขอบคุณทุกการเดินทางในวันนี้
ขอบคุณทุกบทสนทนาที่ทำให้เรียนรู้
 
มันช่วยพัฒนาทั้ง ชีวิต และ จิตใจ
ให้กับเด็กผู้หญิงที่กำลังหลงทางคนนี้ได้ดีจริง :)

Comment

Comment:

Tweet